Hot News :

ประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

วันอังคาร, 01 กันยายน 2563 16:38

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประชาสัมพันธ์มา เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ