กองการศึกษา

นางอุไร ชาญจิตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 


 

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวธัญญรัตน์ เลขะวณิชย์

นักสันทนาการชำนาญการ

นางสาวฐิติธันยา นิธิสินพุฒิชัย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 


 

ครู ศพด.

นางวรรณภา นาแพงรัตน์

ครู คศ.1

นางบุญส่ง ชนะกุล

ครู คศ.1

นางสุพิชญา จันทุมา

ครู คศ.1

นางนิภาวรรณ ชนะกุล

ครู คศ.1

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาววาริน อาริภู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางวาสนา บุญสัตย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจิตราภรณ์ วงษาเลิศ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกมลชนก ลาธุลี

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าง

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ