Hot News :

นายทัศนัย วราพรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์ เรื่องปรับปรุงการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่องปรับปรุงการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

[ 15-03-2564 ] Hits:33

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 

[ 22-02-2564 ] Hits:19

ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันสำหรับรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันสำหรับรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

[ 25-01-2564 ] Hits:58

ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันสำหรับรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันสำหรับรถส่วนกลาง ประจำงบปีประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

[ 25-01-2564 ] Hits:40

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "คูเมืองเกมส์"ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "คูเมืองเกมส์"ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2563 รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

[ 24-11-2563 ] Hits:205

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 
 

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ