นายสกล โสมะเกษตริน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 081-8775122

ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 092-9942922

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประชาสัมพันธ์ประกาศ ประมูลเช่าทรัพย์สินของ อบต.คูเมือง

ประชาสัมพันธ์ประกาศ ประมูลเช่าทรัพย์สินของ อบต.คูเมือง

[ 04-07-2567 ] Hits:44

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเเละความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเเละความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

[ 03-07-2567 ] Hits:21

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว

[ 01-05-2567 ] Hits:220

รองนายกรัฐมนตรี(นายภูมิธรรม เวชยชัย) ลงพื้นที่ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14

รองนายกรัฐมนตรี(นายภูมิธรรม เวชยชัย) ลงพื้นที่ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราขธานี) ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และมีกำหนดรับฟังการบรรยายสรุปโครงการและลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเหมาะสมโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์ “ห้วยตองแวด” ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 16 มีนาคม 2567

[ 20-03-2567 ] Hits:409

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 
 

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ