นายทัศนัย วราพรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 

[ 22-02-2564 ] Hits:2

ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันสำหรับรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันสำหรับรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

[ 25-01-2564 ] Hits:23

ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันสำหรับรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันสำหรับรถส่วนกลาง ประจำงบปีประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

[ 25-01-2564 ] Hits:17

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "คูเมืองเกมส์"ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "คูเมืองเกมส์"ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2563 รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

[ 24-11-2563 ] Hits:180

ประชาสัมพันธ์การเก็บขนขยะองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง ในทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้รถเก็บขนขยะดังกล่าวได้เกิดการชำรุด จึงต้องนำเข้าซ่อมแซมจนถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2563 และจะสามารถออกเก็บขนขยะมูลฝอยได้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563             ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

[ 22-10-2563 ] Hits:207

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 
 

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ