ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

องค์กากรบริหารส่วนตำบลคูเมือง ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบ้านพักผู้ป่วย หมู่ที่ 10

องค์กากรบริหารส่วนตำบลคูเมือง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 10 เพื่อฉีดพ่น ฆ่าเชื้อบ้านพักผู้ป่วย หลังจากย้ายออกไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล

[ 05-10-2564 ] Hits:22

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้ผู้กักตัวในพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,8,10,11 จำนวน 7 ครัวเรือน

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยพนักงาน ผู้นำชุมชนและ อสม. ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้ผู้กักตัวในพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,8,10,11 จำนวน 7 ครัวเรือน

[ 05-10-2564 ] Hits:24

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

[ 01-10-2564 ] Hits:21

ประกาศ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันสำหรับรถยนต์ส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันสำหรับรถยนต์ส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2565

[ 01-10-2564 ] Hits:14

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 
 

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ