การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นำโดยนายสกล โสมะเกษตริน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างตลาดราษฎรตำบลคูเมือง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 7,700,000 บาทและรูปแบบที่จะดำเนินการ ก่อสร้างในพื้นที่ลานค้าชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคูเมืองตก ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ค้าขาย และประชาชนในตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จากการประชุมร่วมกันทุกฝ่าย ผู้นำชุมชน ได้แสดงความคิดเห็นว่าการก่อสร้างตลาดราษฎรตำบลคูเมือง ใช้งบประมาณจำนวนมากเกินไป และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จึงไม่มีการลงมติในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจะนำข้อมูลที่ได้จากการประชาคมครั้งนี้ มาพิจารณาปัญหาทุกด้าน ทุกมิติ ตามที่ได้รับฟังในที่ประชุม และองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในตำบล มาประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างตลาดราษฎร ตำบลคูเมืองอีกครั้ง ในโอกาสต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองลงพื้นที่ส่งเสริมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ