กองคลัง

นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

 


 

พนักงานส่วนตำบล

นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายวันชัย พยัคฆ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาววรนิษฐา ชนะกุล

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางสาววิไลลักษณ์ ภาพสิงห์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกัณฑพัชร เอกศิริ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาววาริณี ทยาธรรม

คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการ)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ