กองช่าง

นายมนัส อนุสนธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

 


 

พนักงานส่วนตำบล

นายอิสรานุวัฒน์ สาระวิจารย์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางสาวเพ็ญศรี โลหิตะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นายชัยรักษ์ พลพันธ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายประสิทธิ์ บุตรพิมพ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวอาธิรดา เกณฑ์การ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เทอดเกียรติ วงษ์สาลี

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายสรรพวิท ทองบ่อ

คนงานทั่วไป

นายองอาจ บุตรพิมพ์

คนงานทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ