หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยตรีสุวโรจน์ บุดดาวงศ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 


 

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายคริสโตเฟอร์ยร สาระวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายมนัส อนุสนธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางอุไร ชาญจิตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ