Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตั้ง สำนักงาน อบต. หมู่ที่ 4
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างตามโครงการซ่อมแซมลูกรัง บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 สายทางโสกบกถึง โรงเรียนดอนผอุง
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาง หมู่ที่ 2 สายทางใต้หมู่บ้าน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการ รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ 1. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา และ 2.ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 นั้น คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ตาม รายละเอียดแนบท้ายนี้
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4
ประประชาสัมพันธ์การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์ การกำหนดเกณฑ์การใช้เสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 12

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ