ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประชาสัมพันธ์กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ที่ 462/2563 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรมม 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สั่ง ฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ที่ 432/2563 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ที่ 396/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สั่ง ฯ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ที่ 395/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ที่ 463/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สั่ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ที่ 531/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 11

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ