Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมท่อลอดข้ามผับ (ทดพ่อบุญ) หมู่ที่ 8 บ้านโนนจิก ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 13-14 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีกิจกรรม ให้ความรู้และฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าหวายเทียม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบศาลากลางบ้านคูเมืองกลาง หมู่ที่ 1
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางปริญญา ซอย 2 บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้านโนนจิก หมู่ที่ 8
วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 06.00 น.-12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลคูเมือง และ ชาวตำบลคูเมือง ร่วมสืบสานประเพณีบวงสรวงโบราณสถานโนนแก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มีการแสดงฟ้อนกลองตุ้ม ของชาวตำบลคูเมือง จำนวน 85 คน เป็นศิลปะการฟ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานี
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 14

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ