Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ประกาศ ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “คูเมืองเกมส์” ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 18 - 21 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนจิก ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ชนิดการแข่งขันกีฬาสากล มี 4 ชนิด 1. กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน อายุ 15 ปีขึ้นไป 2. กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน อายุไม่เกิน 15 ปี 3. กีฬาวอลเลย์บอลหญิง 4. กีฬาวอลเลย์บอลชาย 5. กีฬาเซปักตะกร้อทีมชายเดี่ยว 6. กีฬาเปตองทีมผสม โดย ขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ห้องกองการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.–16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) และจับฉลากแบ่งสาย วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.คูเมือง ปีนี้...พิเศษมีการประกวดกองเชียร์ และขบวนพาเหรด ด้วยนะคะ รายเอียดด้านล่างนี้ค่ะ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ที่จะรับ (โอน) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 อัตราได้แก่ 1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด กองกาณศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา บุคคลท่านใด สนใจขอทราบรายละเอียดสอบถามได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หรือโทรศัพท์ 045-251835 งานการเจ้าหน้าที่ ในวันและเวลาราชการ
ขอส่งเอกสารการประชุมเเละสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเเละสารเสพติดชนิดใหม่
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินเเละหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเเละสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น
การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
ประชาสัมพันธ์โบราณวัตถุวัดบ้านโนนจิก จำนวน 3 รายการ 1.หอธรรมาสน์ 2.เชิงเทียน(ฮาวไต้เทียน) 3.รางสรงน้ำพระ(ฮางฮด)
ประชาสัมพันธ์ การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหนองแซง-หนองกะโป๊ะ หมู่ที่ 4
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เเละเผยเเพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ อบต.คูเมือง
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 20

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ