ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลคูเมือง กรอกข้อมูลแบบประเมินทางออนไลน์ผ่าน QR Code ที่แนบมานี้ เกี่ยวกับการใช้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองด้วยค่ะ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาและรับปรุงการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองประชาสัมพันธ์ุให้ผู้มีรายชื่อ ตามประกาศไปขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ ในวันและเวลาราชการ ภายในกำหนด 60 วันนับจากวันปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคูเมืองตก เส้นถนนกลางบ้าน
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคูเมืองออก สายทางบ้านนางสายทอง สายไหม ถึงบ้านนางภูมิ คำพวง
องค์กากรบริหารส่วนตำบลคูเมือง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 10 เพื่อฉีดพ่น ฆ่าเชื้อบ้านพักผู้ป่วย หลังจากย้ายออกไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยพนักงาน ผู้นำชุมชนและ อสม. ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้ผู้กักตัวในพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,8,10,11 จำนวน 7 ครัวเรือน
เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ