สำนักปลัด

นายคริสโตเฟอร์ยร สาระวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด

 


 

พนักงานส่วนตำบล

นายเด่นชัย พรมสอน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายจรูญศักดิ์ คงนิล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางธวัลรัตน์ คงนิล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายทรงพล สุวรรณกาฬ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสิริรัตน์ วราพรม

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สิบเอกชารินทร์ อยู่เย็น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางสาวเกวลี เทียนแก้ว

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพิชญดา เดชรักษา

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายมนัส สัตยากูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวขนิษฐา บัวเขียว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางนัตญาภรณ์ พรมสอน

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวณัฐสุดา เจริญโชคทวีชัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมงคล แก้วเห็ม

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรชัย ตรีนุรัตน์

คนงานทั่วไป

นายณัฐพงศ์ ทามณี

ภารโรง

นายชัชวาล สายมาศ

พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)

นางสาวน้ำทิพย์ ทองแท่น

คนงานทั่วไป

นายพีระวัฒน์ แก้วเห็ม

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ