นายทัศนัย วราพรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้าง

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนจิก-ตำบลโนนโหนน หมู่ที่ 8 โดยทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร (ตามแบบ มาตรฐานงานก่อสร้าง ถนน คสล.อบต.คม.ถ002) 

[ 30-06-2564 ] Hits:24

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้าง

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางวัดป่าคูเมือง-วัดป่าโนนจิก หมู่ที่ 6 บ้านท่าหลวง โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร (ตามแบบ อบต.คูเมือง กำหนด) 

[ 30-06-2564 ] Hits:31

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้าง

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด กว้าง 21 เมตร ยาว 11 เมตร (ตามแบบ อบต.คูเมือง กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

[ 13-05-2564 ] Hits:31

ประชาสัมพันธ์ เรื่องปรับปรุงการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่องปรับปรุงการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

[ 15-03-2564 ] Hits:104

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 

[ 22-02-2564 ] Hits:54

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 
 

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ