ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

[ 14-12-2564 ] Hits:1

ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

[ 14-12-2564 ] Hits:2

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านศรีษะกระบือ ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สายบ้านนายสมโภชน์-บ้านนางสมหมาย

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านศรีษะกระบือ ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สายบ้านนายสมโภชน์-บ้านนางสมหมาย

[ 14-12-2564 ] Hits:24

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 
 

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ