Hot News :

นายสกล โสมะเกษตริน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 081-8775122

ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 092-9942922

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมท่อลอดข้ามผับ (ทดพ่อบุญ) หมู่ที่ 8 บ้านโนนจิก ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมท่อลอดข้ามผับ (ทดพ่อบุญ) หมู่ที่ 8 บ้านโนนจิก ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 02-05-2566 ] Hits:37

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้านโนนจิก หมู่ที่ 8

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้านโนนจิก หมู่ที่ 8

[ 24-04-2566 ] Hits:35

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบศาลากลางบ้านคูเมืองกลาง หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบศาลากลางบ้านคูเมืองกลาง หมู่ที่ 1

[ 24-04-2566 ] Hits:25

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

วันที่ 13-14 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีกิจกรรม ให้ความรู้และฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าหวายเทียม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 15-04-2566 ] Hits:32

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางปริญญา ซอย 2 บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางปริญญา ซอย 2 บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5

[ 12-04-2566 ] Hits:25

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 
 

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ