ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565

[ 29-11-2564 ] Hits:8

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลคูเมือง กรอกข้อมูลแบบประเมินทางออนไลน์ผ่าน QR Code

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลคูเมือง กรอกข้อมูลแบบประเมินทางออนไลน์ผ่าน QR Code ที่แนบมานี้ เกี่ยวกับการใช้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองด้วยค่ะ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาและรับปรุงการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

[ 24-11-2564 ] Hits:12

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดที่ค้างบัญชีเกิน 5 ปี

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองประชาสัมพันธ์ุให้ผู้มีรายชื่อ ตามประกาศไปขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ ในวันและเวลาราชการ ภายในกำหนด 60 วันนับจากวันปิดประกาศ

[ 10-11-2564 ] Hits:24

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคูเมืองตก เส้นถนนกลางบ้าน

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคูเมืองตก เส้นถนนกลางบ้าน

[ 20-10-2564 ] Hits:27

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคูเมืองออก สายทางบ้านนางสายทอง สายไหม ถึงบ้านนางภูมิ คำพวง

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคูเมืองออก สายทางบ้านนางสายทอง สายไหม ถึงบ้านนางภูมิ คำพวง

[ 20-10-2564 ] Hits:29

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 
 

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ