Hot News :

นายสกล โสมะเกษตริน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 081-8775122

ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 092-9942922

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตั้ง สำนักงาน อบต. หมู่ที่ 4

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตั้ง สำนักงาน อบต. หมู่ที่ 4

[ 07-11-3108 ] Hits:13

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างตามโครงการซ่อมแซมลูกรัง บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 สายทางโสกบกถึง โรงเรียนดอนผอุง

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างตามโครงการซ่อมแซมลูกรัง บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 สายทางโสกบกถึง โรงเรียนดอนผอุง

[ 25-10-2565 ] Hits:21

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาง หมู่ที่ 2 สายทางใต้หมู่บ้าน

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาง หมู่ที่ 2 สายทางใต้หมู่บ้าน

[ 25-10-2565 ] Hits:23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการ รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ 1. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา และ 2.ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1...

[ 17-10-2565 ] Hits:69

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4

[ 06-10-2565 ] Hits:42

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 
 

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ