Hot News :

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

วันศุกร์, 25 ธันวาคม 2563 10:29

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563  นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้าง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ