Hot News :

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563 11:21

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564  เมื่อวันทีี่ 23 กันยายน 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ