ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 7

วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2567 10:52
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้ว บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ครั้งที 7) โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 32 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ