Hot News :

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2565 11:21
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566  เมื่อวันทีี่ 21 กันยายน 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ