ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2567 แก้ไข ครั้งที่ 3/2567

วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567 13:36
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2567 แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบัน เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2567 แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 เพื่อทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ