Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่2 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพุธ, 07 ตุลาคม 2563 15:21

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่2 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่3  วงเงินจัดซื้อ 18,433 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ