Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

วันพุธ, 30 ธันวาคม 2563 10:05

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ