Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563 09:04

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศ   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นั้น

เนื่องมีข้อผิดพลาด ในสาระสำคัญ ข้อ 3. ระยะเวลาการจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแก้ไขข้อความในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองเรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดังนี้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ