Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันอังคาร, 27 กันยายน 2565 17:02
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักปลัด และ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองการศึกษาฯ ผู้ประสงค์จะสมัครการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้องเอกสาร ด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (08:30 - 16:30 น.)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ