Hot News :

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยวิสามัญ ที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

วันจันทร์, 14 กันยายน 2563 23:31

     เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายคำ แก้ววงษา ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยวิสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายทัศนัย วราพรม นายกฯ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ