Hot News :

กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความสุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี, 10 กันยายน 2563 23:31

     เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายทัศนัย วราพรม นายกฯ และ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมฝึกอบรม การส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความสุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ตามโครงการส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ