Hot News :

โครงการอบรมให้ความรู้ 3 ช : ใช้น้ำน้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ (3R : Reduce Reuse Recycle)

วันพุธ, 09 กันยายน 2563 15:04

     เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายทัศนัย วราพรม นายกฯ และ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมฝึกอบรม การส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความสุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ตามโครงการส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ