โครงการส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองการดำเนินคดีทางปกครอง กรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง และประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567 13:59

     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองการดำเนินคดีทางปกครอง กรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง และประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายณัฐธนนท์ บัวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ