Hot News :

รับ (โอน) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

วันศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2566 15:51
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ที่จะรับ (โอน) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 อัตราได้แก่ 1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด กองกาณศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา บุคคลท่านใด สนใจขอทราบรายละเอียดสอบถามได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หรือโทรศัพท์ 045-251835 งานการเจ้าหน้าที่ ในวันและเวลาราชการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ