ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินการจัดการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปี พ.ศ.2566

วันจันทร์, 10 กรกฎาคม 2566 13:57
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ เพื่อนำข้อมูลการจัดบริการสาธารณะที่สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาตั้งเงินอุดหนุนให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพ การจัดบริการสาธารณะต่อไป และให้รายงายสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบหรือเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สรุปผลการประเมินการจัดการสาธารณะประจำปี พ.ศ.2566

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ