ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดที่ค้างบัญชีเกิน 5 ปี

วันพุธ, 10 พฤศจิกายน 2564 09:57
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองประชาสัมพันธ์ุให้ผู้มีรายชื่อ ตามประกาศไปขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ ในวันและเวลาราชการ ภายในกำหนด 60 วันนับจากวันปิดประกาศ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ