การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูเมือง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

วันจันทร์, 28 กุมภาพันธ์ 2565 16:28
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูเมือง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ