ราคากลางโครงการปรับปรุงปูผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเชื่อมหมู่บ้าน (ช่วงแยกท่าหลวง - หมู่ที่ 7) ตำบลคูเมือง

วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563 15:08

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงปูผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเชื่อมหมู่บ้าน (ช่วงแยกท่าหลวง - หมู่ที่ 7) ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,101,000 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 13 มี.ค. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 924,000 บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ