Hot News :

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-004 เส้นทางบ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 - บ้านแขม หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองศรีไค

วันพุธ, 09 กันยายน 2563 11:05

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-004 เส้นทางบ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 - บ้านแขม หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 670,000 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 8 ก.ย. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 670,000 บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ