Hot News :

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-005 สายบ้านคูเมือง หมู่ที่ 4 - บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 11 บ้านคูเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลคูเมือง

วันศุกร์, 10 เมษายน 2563 15:48

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-005 สายบ้านคูเมือง หมู่ที่ 4 - บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 11 บ้านคูเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,193,000 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 10 เม.ย. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 6,147,583.31 บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ