กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางอุไร ชาญจิตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวธัญญรัตน์ เลขะวณิชย์

นักสันทนาการชำนาญการ

นางสิริรัตน์ วราพรม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางวรรณภา นาแพงรัตน์

ครู

นางบุญส่ง ชนะกุล

ครู

นางสุพิชญา จันทุมา

ครู

นางนิภาวรรณ ชนะกุล

ครู

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางสาววาริน อาริภู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางวาสนา บุญสัตย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางนงลักษณ์ ล้อมวงษ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเอื้องฟ้า คูณปลูก

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอภิญญารัตน์ หนองเทา

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ท่องเที่ยว

Error: No articles to display

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ