กองช่าง

นายมนัส อนุสนธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

นายอิสรานุวัฒน์ สาระวิจารย์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวเพ็ญศรี โลหิตะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นายชัยรักษ์ พลพันธ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายประสิทธิ์ บุตรพิมพ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวขนิษฐา บัวเขียว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเทอดเกียรติ วงษ์สาลี

คนงานทั่วไป (ช่วยงานช่างสำรวจ)

นายอรชุน เทียนแก้ว

คนงานทั่วไป

ท่องเที่ยว

Error: No articles to display

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ