ประวัติความเป็นมา

      ราษฏรตำบลคูเมือง เป็นลูกหลานของบรรพบุรุษลาว ที่อพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2300 จากคำบอกเล่าของพ่อใหญ่ฮง ปัตพรรณา อายุ 78 ปี และราษฎรบ้านคูเมือง หลังจากบรรพบุรุษตั้งบ้านคูเมืองที่เนินเดินคูเมือง ก็มีการอยู่อาศัยสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 200 กว่าปีมาแล้ว ภาษาที่ใช้พูดกันในหมู่บ้าน คือ ภาษาลาว

ท่องเที่ยว

Error: No articles to display

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ