นายทัศนัย วราพรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

26°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 80%

Wind: 8.05 km/h

 • 17 Nov 2018

  Scattered Thunderstorms 32°C 24°C

 • 18 Nov 2018

  Cloudy 32°C 23°C

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ประกาศประชาสัมพันธ์

อบต.คูเมืองได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วัดป่าบ้านโนนจิก

    วันที่21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร การส่งเาริมให้บุคลากรสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วัดป่าบ้านโนนจิก

[ 21-08-2561 ] Hits:53

ร่วมงานวันรักการอ่าน อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน เฉลิมฉลองครบ 10 ปี การส่งเสริมการอ่าน และอนุรักษ์มรดกไทย

    วันที่ 2 เมษายน 2561 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันรักการอ่าน อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน เฉลิมฉลองครบ 10 ปี การส่งเสริมการอ่าน และอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ กศน.อำเภอวารินชำราบ

[ 02-04-2561 ] Hits:164

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ที่ผ่านการศึกษาขั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

    วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ที่ผ่านการศึกษาขั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

[ 30-03-2561 ] Hits:139

ร่วมโครงการอุตุนิยมวิทยาสัญจร ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

    วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการอุตุนิยมวิทยาสัญจรแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

[ 29-03-2561 ] Hits:132

ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

    วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

[ 29-03-2561 ] Hits:132

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. งานการเงินการคลัง

ท่องเที่ยว

Error: No articles to display

เฟชบุค

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ