Hot News :

นายทัศนัย วราพรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพอากาศ

Breezy

26°C

อุบลราชธานี

Breezy

Humidity: 60%

Wind: 40.23 km/h

 • 23 Nov 2017

  Breezy 27°C 19°C

 • 24 Nov 2017

  Breezy 26°C 18°C

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ประกาศประชาสัมพันธ์

ร่วมกันอาหารใส่ปิ่นโต ห่อข้าว มากินร่วมกันยามเที่ยง ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือน และศุกร์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกที่ดี ช่วยลดโลกร้อน

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันอาหารใส่ปิ่นโต ห่อข้าว มากินร่วมกันยามเที่ยง ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือน และศุกร์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกที่ดี ช่วยลดโลกร้อน

[ 10-11-2560 ] Hits:10

ร่วมโครงการ ผู้ว่าพาลดกล่องโฟมและถุงพลาสติก อำเภอวารินชำราบปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก

     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมรับประทานอาหาร โดยที่ไม่ใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก  กับโครงการผู้ว่าพาลดกล่องโฟมและถุงพลาสติก อำเภอวารินชำราบปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก 

[ 03-11-2560 ] Hits:3

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ในเขตตำบลคูเมือง เพื่อรับทราบปัญหาและนำไปแก้ใขต่อไป

     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ในเขตตำบลคูเมือง เพื่อรับทราบปัญหาและนำไปแก้ใขต่อไป

[ 02-11-2560 ] Hits:4

ร่วมกับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลคูเมือง รับทุนเพื่อจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลคูเมือง

     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ร่วมกับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลคูเมือง รับทุนเพื่อจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลคูเมือง

[ 01-11-2560 ] Hits:6

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

     วันที่ 30 ตุลาคม  2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

[ 30-10-2560 ] Hits:6

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. งานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ