Hot News :

นายทัศนัย วราพรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพอากาศ

Thunderstorms

30°C

อุบลราชธานี

Thunderstorms

Humidity: 75%

Wind: 11.27 km/h

 • 21 Sep 2017

  Thunderstorms 30°C 24°C

 • 22 Sep 2017

  Thunderstorms 28°C 23°C

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ประกาศประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมพัฒนาฝีมือเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ (รวมอาชีพเสริม) กลุ่ม OTOP สาขา การถักเปลญวน

     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายทัศนัย วราพรม นายกฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จัดการอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม รุ่นที่ 7/2560 พัฒนาฝีมือเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ (รวมอาชีพเสริม) กลุ่ม OTOP สาขา การถักเปลญวน (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2560 ณ...

[ 04-09-2560 ] Hits:4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะครูปฐมวัย “การสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัมนาเด็กปฐมวัยสำหรับครูปฐมวัย”

     เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายทัศนัย วราพรม นายกฯ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ และกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะครูปฐมวัย “การสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัมนาเด็กปฐมวัยสำหรับครูปฐมวัย” ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี...

[ 02-09-2560 ] Hits:3

โครงการฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยยางยึดเพื่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายทัศนัย วราพรม นายกฯ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ จัดทำโครงการฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยยางยึดเพื่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี...

[ 30-08-2560 ] Hits:5

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พิจารณาลงมติ รับร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายคำ แก้ววงษา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมพิจารณาลงมติ รับร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี...

[ 29-08-2560 ] Hits:4

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม "การประดิษฐ์ร่มถุงหอม" เป็นอาชีพเสริม

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายทัศนัย วราพรม นายกฯ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม"การประดิษฐ์ร่มถุงหอม" เป็นอาชีพเสริม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี...

[ 24-08-2560 ] Hits:3

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. งานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ