หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยตรีสุวโรจน์ บุดดาวงศ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายศิวกร อุ่นชิม

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายมนัส อนุสนธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางอุไร ชาญจิตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ท่องเที่ยว

Error: No articles to display

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ