ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กลุ่มสตรีทอ เสื่อเตย เสื่อผือ บ้านโนนจิก

      เสื่อทอเตย เสื่อทอผือ ทอจากเส้นใยพืชด้วยมือ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เด่นของตำบลคูเมือง โดย กลุ่มสตรีทอ เสื่อเตย เสื่อผือ บ้านโนนจิก หมู่ที่ 8 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม มีหลายลายให้เลือก มีความคงทน ไม่ขึ้นรา สถานที่ผลิตที่ บ้านโนนจิก หมู่ที่ 8 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 ติดต่อ นางเติม บุญหลาย

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ