วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2562 08:58

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน 3,150,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,146,259.76 (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ