วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2562 11:02

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ 10 สายทางบ้านศรีษะกระบือ-บ้านคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ 10 สายทางบ้านศรีษะกระบือ-บ้านคูเมือง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงินทั้งสิ้น 248,000  บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ