วันศุกร์, 19 เมษายน 2562 15:55

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 สายทางบ้านดอนผอุง-บ้านคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 สายทางบ้านดอนผอุง-บ้านคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงินทั้งสิ้น 248,000  บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ