Hot News :
วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 11:00

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอรับเอกสารและรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ขอรับแบบและยื่นข้อเสนอราคาของการประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก ดีเซล   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 1 พ.ค. 2561 นั้น บัดนี้ ได้ส้ินสุดการขอรับเอกสารการประกวดราคาซื้อแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ขอรับแบบและยื่นข้อเสนอราคาของการประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ ประชาสัมพันธ์มา เพื่อทราบโดยทั่วกัน

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ