Hot News :
วันพฤหัสบดี, 26 เมษายน 2561 12:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวาง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ เสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวาง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ได้พิจารณาเอกสารเสนอราคาจ้างเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวาง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้) เพื่อทราบโดยทั่วกัน

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ