Print this page
วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 23:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 สายทางบานพ่ออำคา อุทธา-หน้าวัดบูรพาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 สายทางบานพ่ออำคา อุทธา-หน้าวัดบูรพาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน