Hot News :
วันพุธ, 13 กันยายน 2560 10:56

ประกาศเผยแพร่การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 และแบบรายงานการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

     ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 13 ก.ย. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ