วันศุกร์, 24 สิงหาคม 2561 15:43

ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (โครงการต่อเนื่อง) ประจำปี 2561

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (โครงการต่อเนื่อง) ประจำปี 2561 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 480,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  24  ส.ค. 2561 เป็นเงิน 480,000.- บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ