Hot News :
วันพุธ, 04 เมษายน 2561 07:01

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 (สายทางบ้านดอนผอุง-บ้านคูเมือง)

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 (สายทางบ้านดอนผอุง-บ้านคูเมือง) ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 840,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  4 เม.ย. 2561 เป็นเงิน 840,000.- บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ