Hot News :
วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561 09:38

ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยตองแวด หมู่ที่ 9 บ้านหนองหอ ตำบลคูเมือง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยตองแวด หมู่ที่ 9 บ้านหนองหอ ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มี.ค. 61 เป็นเงิน 340,000.- บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ