Hot News :
วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 09:16

ราคากลางโครงการยกระดับถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านคูเมืองออก (สายทางศาลานาบุญ-ดอนหอ)

&&&&&ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการยกระดับถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านคูเมืองออก (สายทางศาลานาบุญ-ดอนหอ) ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มี.ค. 61 เป็นเงิน 150,000.- บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ