ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านค้อกระบือ หมู่ที่ 3 สายทางนานายผล - นานายสุนทร สาธรพันธ์

   ประกาศ ราคากลางและแบบฟอร์มข้อมูลตามที่ ป.ป.ช.กำหนดโครงการวก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านค้อกระบือ หมู่ที่ 3 สายทางนานายผล - นานายสุนทร สาธรพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 63,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นเงิน 63,000.- บาท

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ