วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2561 16:14

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหวางออก หมู่ที่ 12 สายทางใต้วัดบ้านหวาง และแบบฟอร์มข้อมูลตามที่ ป.ป.ช.กำหนด

   ประกาศ ราคากลางและแบบฟอร์มข้อมูลตามที่ ป.ป.ช.กำหนดโครงการวโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหวางออก หมู่ที่ 12 สายทางใต้วัดบ้านหวาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 428,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นเงิน 428,000.- บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ