วันพฤหัสบดี, 25 มกราคม 2561 15:23

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรง เส้นหน้ารพ.สต.คูเมือง - แยก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และแบบฟอร์มข้อมูลตามที่ ป.ป.ช.กำหนด

   ประกาศ ราคากลางและแบบฟอร์มข้อมูลตามที่ ป.ป.ช.กำหนดโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรง เส้นหน้ารพ.สต.คูเมือง - แยก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นเงิน 150,000.- บาท

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ